AMAÇ

Bu araştırmanın amacı, koçluk desteğiyle web tabanlı çevrim içi sunulan performans geribildirimine dayalı sosyal beceri öğretmen eğitim programının (W-PEGSBÖP) özel eğitim anaokullarındaki okul öncesi öğretmenlerinin sosyal beceri öğretim becerileri ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların sosyal becerileri öğrenmeleri üzerindeki etkisini incelemektir.