Bu araştırmanın amacı, koçluk desteğiyle web tabanlı çevrim içi sunulan performans geribildirimine dayalı sosyal beceri öğretmen eğitim programının (W-PEGSBÖP) özel eğitim anaokullarındaki okul öncesi öğretmenlerinin sosyal beceri öğretim becerileri ile Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların sosyal becerileri öğrenmeleri üzerindeki etkisini incelemektir.

Misyon: “Her öğrencinin potansiyelini keşfetmesine ve geliştirmesine yardımcı olmak için, öğretmenlere yönelik web tabanlı koçluk destekli eğitim programları geliştiriyoruz. Özellikle özel eğitim anaokullarındaki okul öncesi öğretmenlerinin sosyal beceri öğretim becerilerini artırmak ve Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların sosyal becerilerini güçlendirmek için çaba harcıyoruz. Her çocuğun benzersiz ihtiyaçlarına odaklanarak, eğitimde fırsat eşitliği ve kapsayıcılık sağlamayı misyon ediniyoruz.”

Vizyon: “Vizyonumuz, eğitimde teknoloji destekli çözümlerle öğretmenlerin ve öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak. Özel eğitim alanında inovasyonu teşvik ederek, sosyal becerilerin öğretimindeki etkinliği artırmak ve çocukların hayatlarına olumlu katkılar sağlamak için sürekli olarak ilerlemeyi hedefliyoruz. Her adımımızda, eğitimde adalet ve kapsayıcılık temel ilkelerimiz olmaya devam edecek.”